DENİZKY-DİKİLİ
  iZKA DAN PROJE URETENE KAYNAK
 
 

İzmir Kalkınma Ajansı, nitelikli projelere karşılıksız mali destek vermek üzere “Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik” ve “Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik” başlıklı Mali Destek Programlarına start verdi.
Bu programlar kapsamında Ajansa yapılacak başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 18 milyon TL’lik kaynak, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılacak.
 
 
 Denizköy’de de turizm altyapı projesine kaynak yaratarak çalışmaları somut şekilde gözlenen İZKA’dan yapılan açıklamaya göre; Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı kapsamında pek çok kurum ve kuruluşun desteklerden yararlanması mümkün.
 Proje teslimatlarının 25 Mart 2011 günü saat 17.00’ye kadar yapılması gerektiğini duyuran İZKA açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:
 Programlara; İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile kaymakamlıklar, bakanlık il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler; il özel idaresi, belediyeler ve köy muhtarlıkları, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler katılabilir. Ayrıca üniversite rektörlükleri, rektörlüklere bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, meslek liseleri, ilk ve ortaöğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, tarımsal veya kalkınma amaçlı kooperatiflerin, kırsalda sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandıracak tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik projeler de mali destekten yararlanabilir.
Söz konusu mali destek kar amacı güden başvuru sahipleri için, toplam uygun maliyetlerin % 50’sini aşmamak üzere asgari 20.000 TL ve azami 250.000 TL limitleri arasında olacaktır. Kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için ise toplam uygun maliyetlerin % 90’ını aşmamak üzere asgari 20.000 TL ve azami 150.000 TL limitleri arasında olacaktır. Bu program kapsamında verilecek mali destek toplam uygun maliyetlerin %10’undan az olamayacaktır.
Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında ise İzmir il sınırları içinde turizm alanında faaliyet gösteren ve KOBİ tanımına uyan işletmelerin, butik otelciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, deniz turizminin kitle turizmi dışındaki, özellikle orta ve yüksek gelir düzeyine sahip turistlere yönelik türlerinin geliştirilmesi, sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmine yönelik jeotermal kaynak kullanımının yaygınlaştırılması, kültür turizmi ve eko-turizme yönelik olanakların geliştirilmesine yönelik projelerine mali destek sağlanacaktır.
Söz konusu mali destek toplam uygun maliyetlerin %50’sini aşmamak üzere asgari 50.000 TL ve azami 500.000 TL limitleri arasında olacaktır. Bu program kapsamında verilecek mali destek toplam uygun maliyetlerin %10’undan az olamayacaktır.
 
  Şimdiye kadar 354477 ziyaretçi (1023644 klik) kişi burdaydı! Copyright  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=